Beknopt Portfolio

Deze diashow vereist JavaScript.

 

Uitgelichte reportage:

Ontdek de Michelangelo in je kind

Elk mens wordt creatief geboren. Helaas verliezen velen onderweg naar volwassenheid, die natuurlijke creativiteit. Als ouder kun je ervoor zorgen dat je kind de creatieve Michelangelo in zichzelf ontdekt en vasthoudt!

Het is van cruciaal belang om de natuurlijke creativiteit van je kind levend te houden. Als volwassene speelt creativiteit een essentiële rol voor onze zelfredzaamheid.

Creativiteit wordt te snel in het vakje van kunst geklasseerd. Tekenen, knutselen musiceren of schrijven, het zijn allemaal vormen van creativiteit. In wezen gaat het véél verder dan handvaardigheid. Het draait om anders denken en handelen. Versoepeling van de geest. Afwijken van de geijkte patronen. Kinderen gaan hier heel spontaan mee om. Denk maar eens aan situaties waar ze voor de dag komen met hun typische probleemoplossingen: ‘papa, ik weet hoe jij ’s avonds vroeger thuis kan zijn. Je laat een auto maken die als een helikopter kan vliegen. Als er dan file is kun je toch snel vooruit.’ Vaak zijn de inventies van een kind grappig en origineel. Soms zelfs geniaal. Dat komt omdat ze situaties zonder vooropgestelde ideeën benaderen. Er wordt niet gedacht aan kostprijzen of ontwikkelingsprocessen. In hun microkosmos is alles mogelijk. Het is aan ons om dit op een gezonde manier te stimuleren. Hoe jonger je hiermee begint hoe beter.  Eigenlijk is het enige verschil tussen een creatief en niet-creatief mens, dat de één opgegroeid is met het idee dat hij wél is, en de ander dat hij het niet is.

Kinderen die ruimte krijgen om te fantaseren en hiermee aan de slag kunnen gaan, voelen zich goed en zijn blij. Let maar eens op hoe een kind helemaal open bloeit als je hen prijst voor hun originaliteit. Het geeft hun zelfvertrouwen een enorme boost. Als er zich issue’s voordoen in de creaties van hun fantasie, is het goed hen aan te moedigen zelf-oplossend te denken en handelen. Meegaan in hun denkpiste heeft vaak een gunstige uitwerking. Een kind dat jou toelaat in zijn fantasiewereld stelt zich kwetsbaar op. Het is aan ons om daar respect voor te hebben.

Buiten de lijntjes kleuren

Natuurlijk wil je je kind opvoeden met een realistische en nuchtere kijk op het leven. Je zet alles op alles om hen te helpen evenwichtige en gelukkige volwassenen te worden. Door hen teveel in begrensde patronen te laten functioneren, waar enkel binnen de lijntjes gekleurd mag worden, rem je de creativiteit. Als je hen daarbij constant etiketteert met goed- of slecht of de negatieve kanten etaleert, dan loop je kans dat je kind dichtklapt en in zichzelf keert. Kids op een gezonde manier ‘buiten de lijntjes’ laten gaan prikkelt de creativiteit.

Geef ruimte

Jammer genoeg leven we in een klimaat waar experimenteerdrang nog niet genoeg aangemoedigd wordt. Teveel wordt voorgeprogrammeerd: speelgoed, groepsactiviteiten, tv, spelletjes, of de perfect geplande uitstapjes. Bovendien wordt de kindertijd vaak zo volgepropt dat er praktisch geen ruimte meer is voor verveling, terwijl dit op z’n tijd best oké is. Het is misschien niet altijd even leuk voor de omgeving als een kind zich verveelt omdat ze dan behoorlijk landerig kunnen zijn. Maar het kan een gunstige invloed hebben op hun creatieve ontwikkeling. Het verplicht hen om zelf iets te bedenken en aan de slag te gaan met niet voorgekauwde dingen. Wellicht kun je je kind inspireren door suggesties. Het gaat erom dat we ruimte geven. Ze moeten zelf kunnen ontdekken waar ze goed in zijn of wat ze leuk vinden. Als ouder of leerkracht kun je uiteraard een handje hulp bieden. Observeer en tracht vast te stellen wat hun flow-momenten zijn en haak hierop in.

‘Kijk mama, ik kan vliegen!’

Wanneer moet je begrenzen en wanneer laat je los? Het is niet evident omdat kinderen vaak neigen tot mateloosheid, vertelt Erik Schrooten, agoog aan de Khlim in Diepenbeek. Erik heeft een boeiend parcours afgelegd in het geven van opleidingen rond creativiteit aan jonge mensen. Zelf is hij vader van vier. ‘Ieder kind is anders. Dit vraagt telkens een diverse aanpak. Anderzijds merk ik dat ouders vaak té bang zijn. Bang dat kindlief zich pijn doet, zich vuilmaakt, de buurman stoort of een buitenbeentje wordt dat niet meer in de groep past. Uiteraard zijn bijsturing en begrenzingen nodig. Maar binnen de normen van het redelijke zijn er legio aan mogelijkheden voor zelfexpressie. Helaas kunnen een paar uurtjes tekenen of muziekles niet genoeg tegenwicht vormen voor het ‘linkerhersenhelft-denken’. Met andere woorden, datgene wat kinderen de hele dag op school al moeten: rekenen, taallessen of ‘vakjeskleuren’. Om het rechterhersenhelft-denken te stimuleren, wat rechtstreeks gelinkt kan worden aan creativiteit, zul je ook thuis aan de slag moeten. Met een beetje goodwill en speelsheid zul je merken dat dit fun is voor beide partijen. Zo snijdt het mes aan twee kanten. Als je in je achterhoofd houdt dat werkgevers van nu tuk zijn op visionairs en innovatieve mensen, dan snap je het nut.

Talent en creativiteit

Projecteer jij als ouder jouw droom? Jij wilde vroeger misschien graag vioolles of voetballen. Maar wil jouw kind dat ook? Houd er rekening mee dat kids kleine behagers zijn. Over het algemeen zoeken ze altijd de goedkeuring van de ouders. Daarom gebeurt het dat kinderen een richting in het leven kiezen die de vervulling is van papa’s- of mama’s droom, in plaats van iets te doen dat overeenstemt met hun uitgesproken talent en interesse. Afwijken van je eigen pad kan de natuurlijke creativiteit doven of op een laag pitje zetten. Dit kan zo’n negatieve impact hebben dat je er ongelukkig van wordt. Bedenk maar eens hoeveel mensen een nieuwe richting aan hun leven willen geven. Dit omdat ze jaren geïnvesteerd hebben in een carrière die niet overeenstemt met hun eigenheid. Stimuleer daarom de eigen(aardig)heid van je kind. Laat z’n creativiteit tot volle bloei komen. Het verhoogt de kans dat specifieke talenten boven komen drijven.

Stimuleer de Michelangelo

–> tien tips van Erik Schrooten.

1. Antwoord met een wedervraag.

Kids zijn heel bedreven in vragen stellen. Vermijd pasklare antwoorden en nodig je kind uit te redeneren op zijn niveau. Gebruik vragen als: waarom denk je zelf? Hoe zou jij dit aanpakken? etc. Op deze manier leren ze om hun eigen bron aan te spreken.

2. Prijs je kind voor zijn originaliteit.

‘Kijk mama, ik heb een blauwe boom getekend met oranje stippen!’ Ga voor een stuk mee in hun denkwereld en praat over hun visie rond eigen creaties in plaats van bijvoorbeeld meteen te vertellen dat bomen groen zijn.

3. Geef je kind ruimte om zich te kunnen vervelen.

Een dagje niets plannen kan soms uitpakken tot iets heel leuks.

4. Laat ze experimenteren.

In de keuken, aan de knutseltafel, in de werkplaats met papa, in de tuin, etc.

Kinderen moeten een ‘snuffelfase’ doorlopen eer ze kunnen ontdekken wat ze leuk vinden of waar ze goed in zijn.

5. Geef je kind inspirerend speelgoed.

Laat hen knoeien met klei, lege verpakkingen, zelf geplukte kastanjes, deeg uit de keuken, lego etc.

6. Stel het definitief kiezen van een hobby uit, en geef tijd om na te denken over keuzes.

Stel, je kind wil naar de muziekschool of leren tekenen. Laat je kind proeven en genieten van zoveel mogelijk zaken. Uit kwantiteit kan kwaliteit gedestilleerd worden.

7. Haak in op de vreemde ideeën en ga mee in hun denkpiste. Je leert je kind beter kennen en ontdekt misschien een specifieke interesse of een bijzonder talent.

  1. 8.Observeer.

Kijk wat hen triggert. Sta stil bij wat jouw kind flow geeft. Tracht iets te ontdekken dat krachtig is, en versterk dit door het te benoemen en hier verder mee aan de slag te gaan.

  1. 9.Laat je kind dingen in groep doen

Onderhoud wel een open communicatie met de leerkrachten of groepsleiders.

In groep leren ze van elkaar en worden ze op een andere manier gestimuleerd dan thuis.

10. Blijf hen motiveren, maar wees redelijk. Als je kind niet in z’n element is haakt hij af.  Soms willen ze plots een totaal andere richting uit en stoppen waar ze mee bezig zijn. Tracht er achter te komen of het ernst is of een bevlieging. Misschien heeft het eenvoudigweg met vermoeidheid te maken en hebben ze een adempauze nodig. Houd er rekening mee dat de lat vaak erg hoog ligt voor kids en er veel geëist wordt op gebied van prestaties.

Slot:

Het gaat er in principe niet om of je kind een supertalent is of een grote uitblinker. Waar het wél om gaat is dat je kind ontdekt wat hij graag doet en wat hij goed kan. Als ouder wil je niets liever dat je kind gelukkig is en dit ook blijft als hij volwassen wordt. De hulp die wij als volwassenen kunnen bieden is de creativiteit en daaruit voortvloeiende talenten van onze kinderen helpen versterken. Dit zal een grote steen bijdragen tot hun welzijn. Voor de rest van hun leven.

img_3909

Blog op WordPress.com.

Omhoog ↑

%d bloggers liken dit: